Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FaR-utbildningar för Göteborg

För medarbetare inom hälso- och sjukvård samt elevhälsa i Göteborg finns följande utbildningar hos Centrum för fysisk aktivitet.

Alla våra utbildningar är kostnadsfria och anmälan sker via Lärportalen, se respektive utbildning. Under våren 2022 sker alla utbildningarna digitalt via Teams.

Vill du veta mer om vad utbildningarna innehåller? Läs utbildningsplanerna:
Utbildningsplan Fysisk aktivitet/FaR för vuxna steg 1-3 (pdf)
Utbildningsplan Fysisk aktivitet/FaR för barn och unga steg 1-2 (pdf)

Kontakta oss gärna på mejl rh.cffagoteborg@vgregion.se, gällande önskemål om utbildningar som skulle vara till hjälp i ditt arbete med fysisk aktivitet. Vi kan skräddarsy utbildningar och komma ut till er enhet.

Evidens och forskning om hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Genomgång av FaR-processen: Individuellt personcentrerat samtal, individuellt anpassad skriftlig ordination och individuellt ordnad uppföljning. Information om rutiner och material kring FaR som behandlingsmetod samt den FaR-stödjande verksamheten i Göteborg. Övning med patientfall.
Utbildare: Elin Laurila och Stefan Lundqvist, Leg Fysioterapeuter, Centrum för fysisk aktivitet.

Datum:

Torsdag 10 februari kl. 13.00-16.00, Digitalt via Teams
Onsdag 30 mars kl. 13.00-16.00, Digitalt via Teams

Anmälan

1. Öppna Lärportalen och logga in:
Om du är anställd i VGR så loggar du in med ditt VGR-ID.
Om du inte är anställd i VGR så behöver du skapa ett konto:
- Tryck på knappen "logga in annat konto".
- Tryck på knappen "skapa konto" (till höger på dataskärmen).
- Fyll i uppgifterna (använd din jobbmejladress som användarnamn).
- Tryck på knappen ”skapa konto”. 
- Tryck på knappen "logga in som gäst".

2. När du är inloggad:
- Tryck på "Utbudskatalog" (längst upp).
- Sök på "Fysisk aktivitet" och tryck på "Fysisk aktivitet/FaR för vuxna steg 1-3". 
- Välj det datum som du vill anmäla dig till under "Datum och anmälan" och tryck på knappen "Gå till tillfälle" för att anmäla dig till utbildningstillfället. 

Om du inte kan anmäla dig till utbildningen utifrån instruktionen ovan, mejla elin.laurila@vgregion.se.

Evidens och forskning om fysisk aktivitet och FaR som behandlingsmetod. Genomgång av FYSS: Begrepp och definitioner, Träningsprinciper, Bedöma, utvärdera och individanpassa fysisk aktivitet, Läkemedel och fysisk aktivitet samt Kontraindikationer för fysisk aktivitet. Övning med patientfall.
Förkunskapskrav: Fysisk aktivitet/FaR för vuxna - steg 1.
Utbildare: Elin Laurila och Stefan Lundqvist, Leg fysioterapeuter, Centrum för fysisk aktivitet

Datum:

Torsdag 10 mars kl. 13.00-16.00, Digitalt via Teams
Onsdag 20 april kl. 13.00-16.00, Digitalt via Teams

Anmälan

1. Öppna Lärportalen och logga in:
Om du är anställd i VGR så loggar du in med ditt VGR-ID.
Om du inte är anställd i VGR så behöver du skapa ett konto:
- Tryck på knappen "logga in annat konto".
- Tryck på knappen "skapa konto" (till höger på dataskärmen).
- Fyll i uppgifterna (använd din jobbmejladress som användarnamn).
- Tryck på knappen ”skapa konto”. 
- Tryck på knappen "logga in som gäst".

2. När du är inloggad:
- Tryck på "Utbudskatalog" (längst upp).
- Sök på "Fysisk aktivitet" och tryck på "Fysisk aktivitet/FaR för vuxna steg 1-3". 
- Välj det datum som du vill anmäla dig till under "Datum och anmälan" och tryck på knappen "Gå till tillfälle" för att anmäla dig till utbildningstillfället. 

Om du inte kan anmäla dig till utbildningen utifrån instruktionen ovan, mejla elin.laurila@vgregion.se.

Personcentrerat förhållningssätt, beteendeförändring och motivation. Genomgång av motiverande samtalsteknik, samtalsövningar och patientfall.
Förkunskapskrav: Fysisk aktivitet/FaR för vuxna - steg 1 och 2.
Utbildare: Elin Laurila, Leg Fysioterapeut, Centrum för fysisk aktivitet.

Datum:

Torsdag 7 april kl. 13.00-16.00, Digitalt via Teams
Onsdag 18 maj kl. 13.00-16.00, Digitalt via Teams

Anmälan

1. Öppna Lärportalen och logga in:
Om du är anställd i VGR så loggar du in med ditt VGR-ID.
Om du inte är anställd i VGR så behöver du skapa ett konto:
- Tryck på knappen "logga in annat konto".
- Tryck på knappen "skapa konto" (till höger på dataskärmen).
- Fyll i uppgifterna (använd din jobbmejladress som användarnamn).
- Tryck på knappen ”skapa konto”. 
- Tryck på knappen "logga in som gäst".

2. När du är inloggad:
- Tryck på "Utbudskatalog" (längst upp).
- Sök på "Fysisk aktivitet" och tryck på "Fysisk aktivitet/FaR för vuxna steg 1-3". 
- Välj det datum som du vill anmäla dig till under "Datum och anmälan" och tryck på knappen "Gå till tillfälle" för att anmäla dig till utbildningstillfället. 

Om du inte kan anmäla dig till utbildningen utifrån instruktionen ovan, mejla elin.laurila@vgregion.se.

Evidens och aktuell forskning om fysisk aktivitets betydelse för barn och unga. Genomgång av FYSS och förskrivningsgrunder för FaR. FaR-förskrivning i teori och praktik. Presentation av vårdgivarstöd och FaR-stödjande verksamhet i Göteborg.
Utbildare: Anna Orwallius, Leg fysioterapeut, Centrum för fysisk aktivitet.

Datum:

Fredag 25/2 kl. 9.00-12.00, Digitalt via Teams (riktad till elevhälsan)
Onsdag 2/3 kl. 13.00-16.00, Digitalt via Teams
Fredag 22/4 kl. 9.00-12.00, Digitalt via Teams

Anmälan

1. Öppna Lärportalen och logga in:
Om du är anställd i VGR så loggar du in med ditt VGR-ID.
Om du inte är anställd i VGR så behöver du skapa ett konto:
- Tryck på knappen "logga in annat konto".
- Tryck på knappen "skapa konto" (till höger på dataskärmen).
- Fyll i uppgifterna (använd din jobbmejladress som användarnamn).
- Tryck på knappen ”skapa konto”. 
- Tryck på knappen "logga in som gäst".

2. När du är inloggad:
- Tryck på "Utbudskatalog" (längst upp).
- Sök på "Fysisk aktivitet" och tryck på "Fysisk aktivitet/FaR för barn och unga steg 1-2". 
- Välj det datum som du vill anmäla dig till under "Datum och anmälan" och tryck på knappen "Gå till tillfälle" för att anmäla dig till utbildningstillfället. 

Om du inte kan anmäla dig till utbildningen utifrån instruktionen ovan, mejla elin.laurila@vgregion.se.

Personcentrerat och familjecentrerat förhållningssätt. Beteendeförändring, motivation och motiverande samtal med inriktning på fysisk aktivitet. Rörelseförståelse, kroppsuppfattning och utseendekultur.
Förkunskapskrav: Fysisk aktivitet/FaR för barn och unga – steg 1.
Utbildare: Elin Laurila och Charlotte Boman, Leg Fysioterapeuter, Centrum för fysisk aktivitet.

Datum:

Onsdag 23/3 kl. 13.00-16.00, Digitalt via Teams
Fredag 27/5 kl. 9.00-12.00, Digitalt via Teams

Anmälan

1. Öppna Lärportalen och logga in:
Om du är anställd i VGR så loggar du in med ditt VGR-ID.
Om du inte är anställd i VGR så behöver du skapa ett konto:
- Tryck på knappen "logga in annat konto".
- Tryck på knappen "skapa konto" (till höger på dataskärmen).
- Fyll i uppgifterna (använd din jobbmejladress som användarnamn).
- Tryck på knappen ”skapa konto”. 
- Tryck på knappen "logga in som gäst".

2. När du är inloggad:
- Tryck på "Utbudskatalog" (längst upp).
- Sök på "Fysisk aktivitet" och tryck på "Fysisk aktivitet/FaR för barn och unga steg 1-2". 
- Välj det datum som du vill anmäla dig till under "Datum och anmälan" och tryck på knappen "Gå till tillfälle" för att anmäla dig till utbildningstillfället. 

Om du inte kan anmäla dig till utbildningen utifrån instruktionen ovan, mejla elin.laurila@vgregion.se.

Grundläggande kostföreläsning, dialog och erfarenhetsutbyte utifrån Livsmedelsverkets råd om bra matvanor baserade på de Nordiska Näringsrekommendationerna.
Utbildare: Maria Abrahamsson Spasevski, Leg Dietist, Centrum för fysisk aktivitet.

Datum:

Torsdag 3/3 kl 13.00-16.00, Digitalt via Teams
Onsdag 18/5 kl 13.00-16.00, Digitalt via Teams

Anmälan

1. Öppna Lärportalen och logga in:
Om du är anställd i VGR så loggar du in med ditt VGR-ID.
Om du inte är anställd i VGR så behöver du skapa ett konto:
- Tryck på knappen "logga in annat konto".
- Tryck på knappen "skapa konto" (till höger på dataskärmen).
- Fyll i uppgifterna (använd din jobbmejladress som användarnamn).
- Tryck på knappen ”skapa konto”. 
- Tryck på knappen "logga in som gäst".

2. När du är inloggad:
- Tryck på "Utbudskatalog" (längst upp).
- Sök på "Kostråd" och tryck på "Vilka kostråd ger vi i vården?". 
- Välj det datum som du vill anmäla dig till under "Datum och anmälan" och tryck på knappen "Gå till tillfälle" för att anmäla dig till utbildningstillfället. 

Om du inte kan anmäla dig till utbildningen utifrån instruktionen ovan, mejla elin.laurila@vgregion.se.

Centrum för fysisk aktivitet erbjuder skräddarsydda utbildningar för enheter inom primärvården i Göteborg. Välj mellan olika teman och sätt ihop ett utbildningspaket som passar er enhet. Exempel på valbara teman:

  • Fysisk aktivitet och FaR som behandling
  • Fysisk aktivitet för barn och ungdomar
  • Fysisk aktivitet för äldre
  • Fysisk aktivitet vid hypertoni
  • Fysisk aktivitet vid långvarig smärta
  • Fysisk aktivitet vid stress
  • Fysisk aktivitet vid psykisk ohälsa

Fyll i formuläret Bokning av utbildning: Fysisk aktivitet som behandling

Senast uppdaterad: 2021-12-16 13:17