Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regional smittspårningsenhet

Den regionala smittspårningsenheten har i uppdrag att stötta behandlande läkare inom primärvården i smittspårning av Covid-19. I uppgiften ingår att säkerställa att smittspårning fullbordas samt stötta patienter som behöver hjälp att kontakta personer de varit i kontakt med i nära anslutning till insjuknandet.

Covid-19 är en samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. För att bryta smittkedjor av covid-19 måste smittspårning ske snabbt. Behandlande läkare ansvarar för smittspårning. I de fall där smittspårning ej kunna avslutas eller blir för omfattande kan läkaren överlämna ärendet till den regionala smittspårningsenheten.

Kontakt

Vårdgivare, myndigheter och andra som arbetar med vårdfrågor i Västra Götaland kan kontakta enheten via en funktionsbrevlåda:

regional.smittsparning@vgregion.se

Digital smittspårning via 1177

Sedan den 22 december använder sig den regionala smittspårningsenheten av så kallat omvänt ärendeflöde via 1177. Detta innebär att index får avisering om att fylla i ett digitalt formulär via 1177 som är underlag för Sminet anmälan och smittspårning samt för att fånga upp eventuella hushållskontakter. Formuläret innehåller vissa triggers som innebär att smittspårningsenheten ringer upp om index inte har svarat inom 36 timmar.

Information till invånare (formulär via 1177)

Senast uppdaterad: 2021-03-09 10:05