Regionala medicinska riktlinjer

Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att utjämna skillnader i vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, verksamhets- och förvaltningschefer. Här finns alla riktlinjer som utarbetats av Läkemedelskommittén, Regionalt cancercentrum väst och de regionala medicinska sektorsråden.

Att ta fram en RMR

läs mer om arbetsprocess regionala medicinska riktlinjer

Hitta regionala medicinska riktlinjer

via listan nedan (rekommenderas) eller sök riktlinjer och dokument via Hitta dokument