RMR-paus

Sovande barn i bärsele

Pågående omstrukturering av sektorsråden och den samtidiga uppbyggnaden av regionala programområden samt anpassning av medicinska underlag till nationellt elektroniskt kunskapsstöd innebär att nomineringar av nya RMR, och uppdateringar av befintliga RMR, är pausat tills vidare.

Redan påbörjat arbete fortsätter som planerat.

För frågor om omstruktureringen kontakta Regional samordningsgrupp för kunskapsstyrning (RESAK). Vid frågor om RMR kontakta rs.hsa.kunskapsbaseradvard@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-30 10:33