Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut RMR

Presentation och förordande
Uppdragstagaren redovisar förslag på regional medicinsk riktlinje (RMR) och inkomna synpunkter för Program- och prioriteringsrådet, respektive Läkemedelskommittén. Dessa kan vid behov be om kompletteringar och ytterligare bearbetning. Därefter förordas förslaget av Program och prioriteringsrådet respektive Läkemedelskommittén. 

RMR Cancer skickar också ett förordad RMR till Samverkansnämnden (d.v.s. VGR + Region Halland) för synpunkter.

Beslut
En RMR förordad av Program och prioriteringsrådet beslutas av Hälso- och sjukvårdsdirektören på delegation av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.  En läkemedels-RMR förordad av Läkemedelskommittén beslutas av Läkemedelskommittén. 

Utskick
Beslutad RMR skickas för kännedom till sjukhus- och primärvårdsstyrelser, privata vårdgivare, Habilitering & Hälsa, ordförande för regionala programområden (f.d. sektorsråd), terapigrupper, enheter inom Koncernkontoret, samt uppdragstagare och nämndsekreteraren i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt publiceras på Vårdgivarwebben/VGR:s externa webbsida.

Nya och mycket omarbetade RMR Läkemedel trycks upp och distribueras med tidningen Substans till alla förskrivare i VGR. Alla RMR Läkemedel, såväl nya som uppdaterade, sammanfattas även i en artikel i Substans i samband med publiceringen på vårdgivarwebben.

Förvaltningarna ansvarar för implementering och uppföljning av Regionala medicinska riktlinjer.

Kontakt

Kunskapsstöd somatik rs.hsa.kunskapsbaseradvard@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) rs.hsa.kph@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-06-28 10:06