Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nominering RMR

Förslag till RMR kan lämnas av regionala programområden (RPO), terapigrupper, regionala vård- och patientprocesser och andra sakkunniggrupper, förvaltningar och enheter inom Koncernkontoret, likväl som av enskilda medarbetare via förvaltningschef.

Regionalt cancer­­centrum väst (RCC) tillämpar inte nomineringar då det ingår i processägarens uppdrag att utforma regionala riktlinjer för tillämpning av nationella vårdprogram. Om en nominering ändå görs hanteras processen enligt beredning för somatik.

Förslaget skickas till berörd enhet på Koncernkontoret för bedömning och handläggning. Se kontaktuppgifter nedan.

Bedömning av RMR-förslag görs av berörd enhet utifrån kriterier för regional medicinsk riktlinje.

Kriterier för regional medicinsk riktlinje

Första kriteriet nedan är obligatoriskt. Kriterier 2–4 bör gälla.

  1. Regionövergripande, det vill säga vård som bedrivs på flera utbudspunkter i regionen.
  2. Informationen i riktlinjen saknas i annat lättillgängligt evidensbaserat dokument t ex Vårdhandboken, Rikshandboken för barnhälsovård eller nationellt kliniskt kunskapsstöd
  3. Berör betydande patientgrupp i antal eller angelägenhetsgrad 
    • Hög incidens/prevalens 
    • Stor individnytta 
    • Stor samhällsnytta
  4. Stor variation mellan evidens och praxis inom regionen eller mellan VGR och andra regioner/nationellt eller andra väsentliga kvalitetsbrister.

Kontakt

Kunskapsstöd somatik: rs.hsa.kunskapsbaseradvard@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) rs.hsa.kph@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-07-17 17:05