Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om RMR

Regionala medicinska riktlinjer (RMR) anger den regionala standarden på vård och behandling i regionen och förtydligar ansvar mellan medicinska specialiteter, med syfte att ge en kunskaps­baserad och högkvalitativ vård till Västra Götalands invånare.

Evidens
RMR utgår från evidensbaserad kunskap eller konsensus om bästa diagnostik och behandling, alternativt föreskrifter och lagar.

Styrande dokument

  • På regional nivå utgör regionala medicinska riktlinjer styrande dokument avseende hälso- och sjukvård.
  • För patientgrupper är RMR styrande dokument avseende diagnostik och behandling.
  • För medarbetare och för förvaltningarna är RMR är styrande dokument i det kliniska arbetet.
  • För en enskild individ är riktlinjen en rekommendation eftersom det kan finnas starka skäl att inte följa riktlinjen till exempel på grund av samsjuklighet.

Tas fram av berörda yrksegrupper
RMR tas fram av berörda yrkesgrupper, hanteras och administreras med hjälp av Koncernkontorets enheter: Kunskapsstöd somatik, Kunskapsstöd för psykisk hälsa eller Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel eller av Regionalt cancercentrum väst.

Kriterier för RMR
Regionala medicinska riktlinjer ska vara regionövergripande, det vill säga vård ska bedrivas på flera utbudspunkter i regionen. Informationen ska saknas i annat lättillgängligt evidensbaserat dokument t ex Vårdhandboken, Rikshandboken för barnhälsovård eller nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Riktlinjen ska beröra betydande patientgrupp i antal eller angelägenhetsgrad, ha hög incidens/prevalens, stor individnytta, stor samhällsnytta och ha stor variation mellan evidens och praxis inom regionen eller mellan VGR och andra regioner/nationellt eller andra väsentliga kvalitetsbrister.

Senast uppdaterad: 2019-08-12 10:51