Processteg RMR

Anvisning för Regionala medicinska riktlinjer i Västra Götaland

RMR processbeskrivning som bilden nedan (pdf)

Kontakt

Kunskapsstöd somatik: rs.hsa.kunskapsbaseradvard@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) rs.hsa.kph@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-08-21 13:10