Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragshandling RMR

Bedöms ett förslag till regional medicinsk riktlinje (RMR) uppfylla kriterierna för en RMR får förslagsställaren eller utsedd uppdragstagare sammanfatta en uppdragshandling. Uppdragstagare kan vara regionala program­områden, terapigrupper eller annan utsedd sakkunniggrupp. 

Regional cancercentrum väst (RCC) använder inte uppdragshandling eftersom det ingår i processägarens uppdrag att utforma regionala riktlinjer för tillämpning av nationella vårdprogram. Uppdragstagare för (RCC) är regional processgrupp.

Uppdragstagaren bildar en arbetsgrupp enligt uppdragshandlingen. Handläggande enhet finns till hands för råd och stöd. Den färdigställda uppdragshandlingen skickas till berörd enhet för handläggning

Uppdragshandlingen granskas av Program- och prioriteringsrådet respektive Läkemedelskommittén. Efter förordande fastställs uppdragshandlingen av hälso- och sjukvårdsdirektören respektive Läkemedelskommittén. Därefter tar arbetsgruppen fram ett förslag på en regional medicinsk riktlinje.

Kontakt

Kunskapsstöd somatik: kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) rs.hsa.kph@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-06-29 10:02