Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nominering regional rutin
inom hälso- och sjukvård

Nominering av regional rutin görs vid behov av ny rutin eller när befintligt dokument behöver antas som regional rutin.

Kriterier

 1. Regionövergripande - obligatoriskt - det vill säga berör vård som bedrivs på flera utbudspunkter i regionen eller på annat sätt berör flera vårdaktörer. 
 2. Informationen saknas i annat lättillgängligt evidensbaserat och i regionen antaget dokument t ex Vårdhandboken, Rikshandboken för barnhälsovård eller befintlig regional riktlinje.
 3. Hög angelägenhetsgrad genom något av nedanstående
  • Hög incidens eller prevalens
  • Stor individnytta
  • Stor samhällsnytta
 4.  Stor variation i praxis inom regionen eller avsaknad av konsensus.
 5. Stor variation mellan evidens och praxis inom regionen eller mellan VGR och andra regioner eller andra väsentliga kvalitetsbrister.

Nominering

Nominering kan göras av Regionalt programområde eller motsvarande struktur inom regional kunskapsstyrning, Program- och prioriteringsrådet, Koncernstab beställning och  produktionsstyrning, Utförarförvaltningar eller Samordningsråd.  Hälso- och sjukvårdsdirektör kan också ge uppdrag om framtagande. Mall för nominering används, se nedan

Godkännande

Utsedd medicinsk rådgivare inom avdelning kunskapsstöd bedömer om förslaget uppfyller kriterierna (första punkten är obligatorisk) och om behovet motiverar arbetsinsatsen. 

 • Om behovet är tydligt, arbetsinsatsen rimlig och det finns en god acceptans hos berörda för framtagande fattar medicinsk rådgivare beslut om att godkänna nominering.
 • I andra fall fattar ordförande Program- och prioriteringsrådet beslut om framtagande.

För frågor kontakta nedanstående:

Kontakt

Kunskapsstöd somatik: kunskapsstod.somatik@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) rs.hsa.kph@vgregion.se

Mallar

 • Mall Nominering (kommer)
 • Mall Konsekvensbeskrivning (kommer)

Nominering och konsekvensbeskrivning skickas till kunskapsstod.somatik@vgregion.se  

Senast uppdaterad: 2019-10-30 16:51