Amöbainfektion

Amöbainfektion smittskyddsblad - läkarinformation

Amöbainfektion smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

PM/anvisningar 

Diarré och kräkningar inom förskolan - Föräldrainformation 

Diarré och kräkningar inom förskolan - Föräldrainformation, kort version

Diarré och kräkningar inom förskolan - information till förskolepersonal  

Diarré och kräkningar inom förskolan - information till sjukvårdspersonal

Hygienråd vid tarmsmitta 

Hygienråd under sommaren  

Lathund - Åtgärder vid tarminfektioner  (uppdaterad september 2017) 

Senast uppdaterad: 2019-01-29 13:53