Atypiska mykobakterier

Endast anmälningspliktig för laboratorium.

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten