Atypiska mykobakterier

Endast anmälningspliktig för laboratorium.

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Senast uppdaterad: 2017-12-04 15:34