Botulism

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Viktigt med snabb rapport till smittskyddsläkaren

Varje läkare är skyldig att omedelbart per telefon rapportera till smittskyddsläkaren. Kontaktuppgifter hittar du här: Kontaktsidan

Det går alltid att nå jourhavande smittskyddsläkare via sjukhusens telefonväxlar.