Difteri

Difteri smittskyddsblad läkarinformation 

Difteri smittskyddsblad patientinformation 

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten