Difteri

Difteri smittskyddsblad läkarinformation 

Difteri smittskyddsblad patientinformation 

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Senast uppdaterad: 2018-04-16 10:22