Ebola

Ebola smittskyddsblad läkarinformation 

Sjukdomsinformation 

Bedömning och uppföljning av personer exponerade för ebola - algoritm 

Statistik från Folkhälsomyndigheten