Echinokockinfektion

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Information om dvärgbandmask från ansvariga myndigheter

Frågor och svar från webbplatsen krisinformation.se 

Frågor och svar från Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar från Jordbruksverket 

Frågor och svar från Livsmedelsverket 

Information från Sveriges veterinärmedicinska anstalt - SVA

Senast uppdaterad: 2018-04-16 11:49