EHEC (Enterohemorragisk E.coli)

EHEC smittskyddsblad - läkarinformation

EHEC smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik från Västra Götaland 

Viktigt med snabb rapport till smittskyddsläkaren

Varje läkare är skyldig att omedelbart per telefon rapportera till smittskyddsläkaren. Det går alltid att nå jourhavande smittskyddsläkare via sjukhusens telefonväxlar.
Kontaktuppgifter Smittskydd Västra Götaland

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till. 
Översättningar till annat språk 

PM/anvisningar 

Diarré och kräkningar inom förskolan - föräldrainformation

Diarré och kräkningar inom förskolan - föräldrainformation i kort version 

Diarré och kräkningar inom förskolan - personalinformation

Diarré och kräkningar inom förskolan -sjukvårdsinformation  

Hygienråd vid tarmsmitta 

Hygienråd under sommaren 

Lathund - Åtgärder vid tarminfektioner  (uppdaterad september 2017) 


Senast uppdaterad: 2018-04-16 11:52