ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamases)

Endast anmälningspliktig för laboratorium.

ESBL smittskyddsblad läkarinformation 

ESBL smittskyddsblad patientinformation 

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik från Västra Götaland 

Lokal statistik första halvåret 2018

PM/Anvisningar

Handlingsprogram för multiresistenta bakterier (MRB) inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland. 

Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag: ESBL-producerande tarmbakterier. Kunskapsunderlag med förslag till handläggning för att begränsa spridningen av Enterobacteriaceae med ESBL. 

Informationsmaterial

ESBL-informationsbroschyr till patienter och närstående 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till. 
Översättningar till annat språk 


Senast uppdaterad: 2018-07-09 09:08