Harpest (tularemi)

Annan benämning: tularemi

Harpest smittskyddsblad - läkarinformation 

Harpest smittskyddsblad - patientinformation 

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik för Västra Götaland