Hepatit A

Hepatit A smittskyddsblad - läkarinformation 

Hepatit A smittskyddsblad - patientinformation 

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik för Västra Götaland 

Informationsmaterial
Hiv och hepatit - information till dig som injicerar droger

Hepatit A - Vaccinera dig och dina barn före resan (affisch) 

Hur smittar hepatit A - infografik

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till. 
Översättningar till annat språk 

Senast uppdaterad: 2019-03-25 11:42