Hepatit C

Hepatit C smittskyddsblad - läkarinformation

Hepatit C smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik för Västra Götaland 

Informationsmaterial

Hiv och hepatit - information till dig som injicerar droger 

Hepatit och sex män emellan 

Infografik om hepatit C 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till. 
Översättningar till annat språk 

PM/anvisningar

Blodburen smitta bland barn och ungdomar (Riktlinjer för förskola och skola i Västra Götaland)


Senast uppdaterad: 2018-11-09 11:33