Hepatit D

Sjukdomsinformation 

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik för Västra Götaland