Hepatit E

Hepatit E smittskyddsblad - läkarinformation

Hepatit E smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik för Västra Götaland 

Temablad om Hepatit E (bifogat med nyhetsbrev vecka 2, 2016) 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.
Översättningar till annat språk

Senast uppdaterad: 2018-04-16 12:11