Kikhosta

Kikhosta smittskyddsblad - läkarinformation

Kikhosta smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Lokal statistik för Västra Götaland 

Infografik om kikhosta 

Publikationer 

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn - dokument från Folkhälsomyndigheten

Att förebygga kikhosta hos spädbarn - ett kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten

 

Senast uppdaterad: 2019-03-25 11:50