Legionella (Legionärssjukan)

Legionärssjukan smittskyddsblad - läkarinformation

Legionärssjukan smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Information från Folkhälsomyndigheten

Legionella i miljön – en kunskapssammanställning om hantering av smittrisker