Leptospirainfektion (Leptospiros)

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten