Listeriainfektion (Listerios)

Listeriainfektion smittskyddsblad - läkarinformation

Listeriainfektion smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Listeriautbrott 2018

Senast uppdaterad: 2018-06-20 15:33