Mässling

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

PM/anvisningar

Mässling – utbrottshantering och smittspårning

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på svenska 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på arabiska 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på somaliska 

Handläggning och diagnos

PM för utbrottshantering och smittspårning av mässling. (samma som PM:et ovan) 

Mässling - akutbedömning och klinisk bild 

Vaccination

Information till kommuner i Västra Götaland om mässling - riskbedömning och råd om vaccination

Hälsodeklaration inför vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund  

Beslut om kompletterande kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund - beslut från Regionstyrelsen 2018-01-16. (informationsbrev till vårdgivare) 

Information om barn och mässlingvaccination från Central barnhälsovård 

Frågor och svar om mässling 

Frågor och svar om mässling  

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund från Folkhälsomyndigheten 

Informationstext med 5 frågor och svar från Smittskydd Västra Götaland och Central barnhälsovård 

Nedan finns länk till bildstöd för att ställa frågor och ge information om mässling och vaccination till sjukvårdsbesökare. Bildstöden kan användas som stöd i samtal med personer som inte pratar svenska eller av andra orsaker har en begränsad möjlighet att förstå talat språk. Det finns på flera språk.
Materialet är producerat av KomHit - kommunikationsstöd i vårdsituationer. 
Besök deras hemsida för bildstöd om mässling och vaccinationer. 

Mässlingsaffischer "Vaccinera dig mot mässling"

 

 

Affischerna finns att kostnadsfritt beställa hos Adress- och distributionscentrum. Skriv därefter in mässling i sökordsrutan. 

Informationsmaterial om mässling

Informationskort: "Jag vill vaccinera mig mot mässling"


Senast uppdaterad: 2018-05-08 16:13