Meningokockinfektion (invasiv)

Viktigt med snabb rapport till smittskyddsläkaren

Varje läkare är skyldig att omedelbart per telefon rapportera till smittskyddsläkaren. Kontaktuppgifter hittar du på vår sida Kontakt. Det går alltid att nå jourhavande smittskyddsläkare via sjukhusens telefonväxlar.

Meningokockinfektion smittskyddsblad - läkarinformation

Meningokockinfektion smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland 

 

Publikationer

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion dokument från Folkhälsomyndigheten 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-10-26 11:10