Mjältbrand

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

PM/anvisningar

Hantering av postförsändelse med misstänkt farligt ämne – handlingsplan