Pandemisk influensa A (H1N1)

OBS! Endast anmälningspliktig för laboratorium

Från och med 1 december 2015 är influensa A och B endast anmälningspliktig från laboratorierna. Den specifika anmälningsplikten för influensa A (H1N1)pdm09 tas bort. För behandlande läkare innebär detta att all klinisk anmälan av influensa upphört.

Laboratorieanmälan av influensan A och B sker i alla bekräftade fall.

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25