Papegojsjuka (psittacos)

Papegojsjuka smittskyddsblad - läkarinformation

Papegojsjuka smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Temablad papegojsjuka

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2019-03-25 11:51