Paratyfoidfeber

Paratyfoidfeber smittskyddsblad - läkarinformation

Paratyfoidfeber smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till. 
Översättningar till annat språk 

PM/anvisningar

Diarré och kräkningar inom förskolan - föräldrainformation

Diarré och kräkningar inom förskolan - föräldrainformation, kort version

Diarré och kräkningar inom förskolan - personalinformation

Diarré och kräkningar inom förskolan - information till sjukvården

Hygienråd vid tarmsmitta 

Hygienråd under sommaren

Lathund - Åtgärder vid tarminfektioner  (uppdaterad september 2017) 


Senast uppdaterad: 2018-05-31 09:21