Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G (PNSP)

PNSP smittskyddsblad - läkarinformation

PNSP smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik från Västra Götaland