Pneumokockinfektion (invasiv)

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland 

Bildspel: Pneumokockvaccination till riskgrupper

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pnenumokockvaccination till riskgrupper 

Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:44