Pneumokockinfektion (invasiv)

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland 

Bildspel: Pneumokockvaccination till riskgrupper

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper 

Senast uppdaterad: 2019-02-25 13:19