Rabies

Rabies smittskyddsblad - läkarinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Viktigt med snabb rapport till smittskyddsläkaren

Varje läkare är skyldig att omedelbart per telefon rapportera till smittskyddsläkaren. Kontaktuppgifter hittar du på vår sida Kontakt. Det går alltid att nå jourhavande smittskyddsläkare via sjukhusens telefonväxlar.

Senast uppdaterad: 2018-04-16 15:34