Röda hund (rubella)

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten