Smittkoppor

Ingår i samhällsfarliga sjukdomar

När en sjukdom är samhällsfarlig så ger det smittskyddsläkaren möjlighet att utföra extraordinära smittskyddsåtgärder. Läs mer i SML 2004:168 om Samhällsfarliga sjukdomar. 

Viktigt med snabb rapport till smittskyddsläkaren

Varje läkare är skyldig att omedelbart per telefon rapportera till smittskyddsläkaren. Kontaktuppgifter hittar du på vår sida Kontakt. Det går alltid att nå jourhavande smittskyddsläkare via sjukhusens telefonväxlar.

Sjukdomsinformation

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25