Stelkramp

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Övrigt

Frågor och svar om difteri och stelkramp

Stelkrampsprofylax vid sårskador - Vårdgivarguiden Stockholms läns landsting