Streptokockinfektion invasiv (betahemolytiska grupp A-streptokocker)

se även GAS (betahemolytiska grupp A-streptokocker)

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Infografik