Streptokockinfektion invasiv (betahemolytiska grupp A-streptokocker)

se även GAS (betahemolytiska grupp A-streptokocker)

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Infografik

Senast uppdaterad: 2018-04-16 10:54