Syfilis

Syfilis smittskyddsblad - läkarinformation

Syfilis smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland 

Informationsmaterial

Syfilis och sex män emellan  broschyr producerad av Smittskydd Västra Götaland och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH). 
Beställ broschyren kostnadsfritt på adress och distributionscentrum http://www.vgregion.se/adc

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.
Översättningar till annat språk


Senast uppdaterad: 2018-06-11 16:49