Tuberkulos

Tuberkulos smittskyddsblad - läkarinformation 

Tuberkulos smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland 

Latent Tuberkulos 

OBS! Det finns två olika patientblad beroende på om förebyggande behandling ges eller inte ges:

Latent tuberkulos smittskyddsblad - när förebyggande behandlig ges

Latent tuberkulos smittskyddsblad - när förebyggande behandling inte ges

Latent tuberkulos smittskyddsblad - läkarinformation 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.
Översättningar till annat språk

Översatt sjukdomsinformation

I Västra Götaland har vi gjort egna översättningar om sjukdomen tuberkulos. Detta ska inte ersätta smittskyddsblad-patientinformation men är en kompletterande information som kan lämnas till patienter gällande sjukdomsfakta.

Fakta om tuberkulos patientinformation - svenska

Fakta om tuberkulos patientinformation - arabiska

Fakta om tuberkulos patientinformation - ryska

Fakta om tuberkulos patientinformation - somali

PM/Anvisningar

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination (Folkhälsomyndigheten 2017) 

Riktlinjer för utskrivning av patient med direktpositiv lungtuberkulos
(Obs! Ny 2018-03-16)

Tuberkulosvaccination

Riktlinjer för vaccination med BCG (uppdaterad 2017-11-15)

Informationsfilm om tuberkulos för sjukvården

Tuberkulos är en sjukdom som ofta väcker rädsla. Hur stor är risken att smittas? Hur farligt är tuberkulos? Vad innebär det att ha tuberkulos? Hur skiljer sig synen på tuberkulos i olika kulturer? Sjuksköterska Anna Vallgårda på Infektionsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra har gjort en kortfilm med information om tuberkulos. Filmen gjordes i första hand för läkarutbildningen, men har ett angeläget budskap till alla som kan komma i kontakt med denna infektion.
Se informationsfilm om tuberkulos för sjukvården

 
Senast uppdaterad: 2018-09-21 09:23