Vibrioinfektion exkl. kolera

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten