Viral meningoencefalit

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Lokal statistik för Västra Götaland - viral meningoencefalit inklusive TBE 

PM/ anvisningar

TBE (fästingburen encefalit) - läs mer under TBE 

Senast uppdaterad: 2017-12-18 13:49