Virala hemorrhagiska febrar exkl. Dengue och Sorkfeber (nefropathia epidemica)

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten