Yersinia

Yersinia smittskyddsblad - läkarinformation 

Yersinia smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation

Statistik från Folkhälsomyndigheten

PM/anvisningar

Diarré och kräkningar inom förskolan - föräldrainformation

Diarré och kräkningar inom förskolan - föräldrainformation i kort version 

Diarré och kräkningar inom förskolan - personalinformation

Diarré och kräkningar inom förskolan -sjukvårdsinformation  

Hygienråd vid tarmsmitta

Hygienråd under sommaren

Lathund - Åtgärder vid tarminfektioner  (uppdaterad september 2017) 

Råd om vinterkräksjukan

Senast uppdaterad: 2019-01-29 14:07