Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anmälningsrutiner kring sjukdomar enligt smittskyddslagen

Informationen på sidan tar upp praktiska råd gällande anmälningsförfarandet.

Hur snabbt ska en anmälan göras?

En anmälan ska göras skriftligen senast dagen efter den dag då läkare

  • misstänkt eller konstaterat fall av smittsam sjukdom, eller
  • misstänkt eller funnit smittämne av sådan sjukdom vid analys i ett laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik.
    Läs mer i 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) 

Skyndsam rapport via telefon

Om läkaren som är skyldig att göra anmälan misstänker att flera patienter har smittats av samma anmälningspliktiga sjukdom ska denne, genom telefonsamtal omedelbart underrätta smittskyddsläkaren om detta. Läs mer hur du gör på sidan Smittskyddsanmälan i SmiNet.  

Smittskyddsanmälan

En anmälan ska innehålla följande uppgifter enligt 2 kap. 6§ smittskyddslagen (2004:168)

  • Den smittades namn, personnummer eller samordningsnummer samt adress.
  • Andra uppgifter som är av betydelse för smittskyddsläkarens fortsatta åtgärder.

Detta är uppgifter som diagnos, insjuknande datum, diagnosdatum, smittland, smittort, smittväg, vilka åtgärder eller förhållningsregler som givits till patienten och namn på den som smittspårar. Läs mer om hur du gör på sidan Smittskyddsanmälan i SmiNet.  

Informera patient skriftligt och muntligt om sin smitta.

Som hjälp har smittskyddsläkarna i Sverige utformat skriftlig information i form av smittskyddsblad. Smittskyddsbladen hittar du på sidan Anmälningspliktiga sjukdomar  under varje diagnos.

Smittspårning                                                                

Om behandlande läkare konstaterat eller misstänker att en patient har smittats av en allmänfarlig eller smittspårningspliktig sjukdom är det den behandlande läkares ansvar att försöka få upplysningar från patient var/hur denne kan ha fått sin smitta och vem/vilka som kan ha blivit smittade. Läs mer om smittspårning på sidan smittspårning och under webbsidan om lagar och förordningar. Mer information finns även i smittskyddsbladen riktade till läkare under de olika specifika diagnoserna. 

Sexuellt överförbara sjukdomar

Om en anmälan görs enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) ska anmälan kodas med födelseår och de fyra sista siffrorna i den smittades eller misstänkt smittades personnummer eller samordningsnummer (till exempel 1965-5528). Även kön ska uppges. Några andra uppgifter om den smittades identitet får inte lämnas i anmälan. Det gäller för sjukdomarna gonorré, HIV, klamydia eller syfilis. På denna sida finns mer information om smittspårning vid sexuellt överförbara sjukdomar. 

Användbara smittskyddsblanketter

Paragrafanmälan av person som ska lämna prov (klamydia, gonorré, syfilis och hiv)
Anmälan av person som inte identifierats, kontaktats eller där provtagning inte bekräftats.

Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen (klamydia, gonorré, syfilis och hiv)
Anmälan avseende patient som inte kommer för smittspårning, inte följer sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta medför en smittrisk för andra.

Övriga sjukdomar:

Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168) /Paragrafanmälan
Blankett för anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk med mera. 

Anmälan om övertag av behandlande läkare enligt smittskyddslagen (2004:168)
Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. 


Senast uppdaterad: 2019-09-17 14:10