Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsplats

På denna sida finns information om handläggning av covid-19 på arbetsplats.
Inom skola och vård och omsorg kan också andra rutiner gälla. Där hänvisar vi till vår information riktad mot förskola, skola och högre utbildning respektive Västra Götalandsregionens information riktad mot vård och omsorg. 

  • Se till att utrustning för handtvätt och/eller handdesinfektion finns i alla utrymmen där personal vistas
  • Uppmana personalen att undvika att dela personliga ägodelar som kan sprida smitta, till exempel mobiltelefoner
  • Uppmana medarbetarna att vara observanta på sina symtom under den tid de vistas på arbetsplatsen och vid symtom lämna arbetsplatsen så snart det är möjligt ur arbetssynpunkt 

För ytterligare information, läs på följande webbsidor: 
Arbetsmiljöverkets webbsida om smittrisker på arbetsplatser 

Folkhälsomyndighetens webbsida om vad verksamheter kan göra för att minska smittspridning på arbetsplatser. 

SKR:s (Sveriges kommuner och landsting) webbsida med information om riskgrupper och gravida   

 

 

Version 1 

Covid-19 är klassificerad som en allmänfarlig sjukdom och är därmed smittspårningspliktig. Infektionen är utbredd i samhället och kan drabba individen både i hemmet, på fritiden eller via arbetsplatsen eller skolan.
En person med konstaterad covid-19 är enligt smittskyddslagen skyldig att delta i smittspårning. Detta innebär att personen är skyldig att uppge alla nära kontakter som hen har både på fritiden men också de som finns på arbetsplatsen. För hjälp att avgöra vem som är nära kontakt kan du se sidan med våra frågor och svar.
Den smittade personen har rätt till anonymitet men kan på eget initiativ ge tillåtelse till att man uppger hens namn på arbetsplatsen.

Smittspårning av covid-19 måste utföras av behandlande läkare eller utsedd smittspårare. Som arbetsgivare/chef kan man bli kontaktad för att bistå vid smittspårning men ansvaret för smittspårningen ligger alltid på den behandlande läkaren eller smittspåraren, inte chefen/arbetsgivaren.

Nära kontakter till den som är smittad har inte rätt till smittbärarpenning även om de inte kan utföra sitt arbete hemifrån.

En nära kontakt till en person med konstaterad covid-19 kan utföra sitt arbete fysiskt närvarande på arbetsplatsen om hen är symtomfri men rekommenderas provtagning enligt förhållningsregler även om hen inte utvecklar symtom. Den nära kontakten behöver således inte vara hemma i avvaktan på provsvar. För ytterligare information se ”Till dig som har haft nära kontakt med en person med covid-19”.

Som chef kan du komma i en situation då en person med konstaterad covid-19 informerar dig om att hen varit i din verksamhet under smittsam period och kan därför ha utsatt andra personer i verksamheten för smittrisk. Det är inte säkert att de blivit smittade eller kommer att bli sjuka, men de behöver informeras. Du har en nyckelfunktion för att kunna gör detta.

Den smittade personen kan be dig om hjälp med att informera de som varit i nära kontakt med hen. Informationen om vilka som kan ha utsatts för smitta får du direkt från den person som har covid-19, från smittspåraren eller från Smittskydd Västra Götaland. De personer som uppges som nära kontakter ska uppmanas läsa Till dig som har haft nära kontakt med en person med covid-19 för att få mer information om vad de behöver tänka på.

Genom att personer som kan ha varit utsatta för smittrisk informeras om detta och får råd om testning och att träffa så få personer som möjligt kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

 

 

  1. Efter initiativ från smittspårare eller personen som är smittad med covid-19 hjälpa till att identifiera nära kontakter och vid behov lämna ut informationsbladet ”Till dig som har haft nära kontakt med en person med covid-19” till dem. 
    För definition av vem som ska räknas som nära kontakt se ”Frågor och svar”.
  2. Underlätta för att provtagning av nära kontakter utförs, till exempel genom att prov kan tas på arbetstid. Se ”Frågor och svar” för när provtagning ska ske av nära kontakter.
  3. Vid ansamling av flera fall på arbetsplatsen eller svårigheter att avgränsa vilka som ska ingå i smittspårningen kan kontakt tas med Smittskydd Västra Götaland vid behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida. 
  4. Se också ”Handlingsplan covid-19 för hjälp vid konstaterad smitta på arbetsplats” 

Vägledningen "För screening med antigentest för covid-19 utanför hälso- och sjukvården" ger mer information om vad man som arbetsgivare behöver tänka på inför ett eventuellt införande av denna åtgärd på arbetsplatsen.
Regionens vägledning grundar sig på gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, se ”Vägledning för användning av antigentester vid covid-19”.

 

Kontaktuppgifter till Smittskydd Västra Götaland

Telefon 010-441 24 00
Måndag- fredag 09:00 - 15:00.  

E-post: smittskydd@vgregion.se 
E-post till Smittskydd Västra Götaland hanteras helgfria vardagar klockan 08.00 - 15.00. 

Senast uppdaterad: 2021-09-29 15:38