Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beredskap

Vardagar dagtid 

Kontakta i första hand det smittskyddskontor som ansvarar för ert område. Våra kontaktuppgifter och information om de geografiska områdena hittar ni i länken nedan
Kontakta oss

På kvällar och helger

Kontakta smittskyddsläkare i beredskap via sjukhusens telefonväxlar.

Epidemiberedskap och pandemi

Det finns en separat influensaepidemiplan för Västra Götalandsregionen. 
Pandemiplan Västra Götalandsregionen 

För uppdaterad nationell plan, se Pandemiberedskapsplan från Folkhälsomyndigheten 
Pandemiberedskap Folkhälsomyndigheten

En epidemiberedskapsplan ska beskriva hur smittskyddsarbetet ska utföras i samband med epidemier. En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor. Smittskyddsarbetet kräver planering och förberedelse när antalet smittade personer eller utbrott av smittade är fler än förväntat. Nuvarande epidemiberedskapsplan för Västra Götalandsregionen är fastställd av regionstyrelsen, och gäller från och med 2016-01-01.
Epidemiberedskapsplan 

Smittskydd Västra Götalands risk- och sårbarhetsanalys fokuserar dels på smittskyddets huvuduppdrag: att skydda befolkningen mot spridning av smittsamma sjukdomar, dels den egna verksamheten: att ha en bevarad smittskyddsfunktion i VGR.
Risk- och sårbarhetsanalys


Senast uppdaterad: 2019-05-10 11:11