Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Infektion orsakad av coronavirus (covid-19) information till allmänheten

Det finns smittspridning av coronavirusinfektion covid-19 i samhället i Västra Götaland. För de flesta är covid-19 en lindrig sjukdom. Fokus ligger på att begränsa smittspridning för att skydda de grupper som löper ökad risk att få allvarliga symtom. Det vill säga gamla och personer med allvarlig underliggande sjukdom, till exempel hjärt- och lungsjukdom.

Frågor om coronavirus covid-19?

I det här läget är det viktigt att alla personer som har luftvägsinfektion tar ansvar för att inte föra smitta vidare. Detta innebär att du ska isolera dig i hemmet tills symtomen gått över och ytterligare 2 dygn. Du ska alltså inte gå till förskola, skola eller jobb och inte heller till fritidsaktiviteter och affärer.

Det är viktigt att alla tar ansvar för att smittspridningen begränsas. Ditt ansvar är

 • att ha en god handhygien.
 • att inte hosta och nysa på ett sätt som kan sprida infektioner.
 • att endast besöka sjukvård om du är kallad som patient, har avtalat med personal eller söker akut sjukvård.
 • att undvika inte nödvändiga besök på kommunala boenden. Läs regeringens beslut om nationellt förbud mot besök på äldreboenden. 
 • att du begränsar fysiska kontakter med andra människor och håller avstånd på till exempel restauranger, arbetsplatser, i kollektivtrafik och liknande.
 • att du avstår från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och vid högtider, till exempel ramadan med eid al-fitr, Valborg, skolavslutningar, med flera. Läs Västra Götalandregionen och Länsstyrelsens pressmeddelande: Valborgsfirandet en risk för smittspridning. 
 • att du avstår från inte nödvändiga resor.

För dig som är 70 år eller äldre gäller dessutom
att du ska minimera dina kontakter med andra personer så mycket som möjligt, för att undvika smitta.
Du bör helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel samt undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker.

Vistas utomhus
Var gärna utomhus, oavsett om du är frisk eller inte. Om du har luftvägssymtom är det viktigt att du håller minst två meters avstånd till andra människor.

Verksamheter
Alla arrangörer, arbetsgivare, verksamhetsansvariga med flera, är skyldiga att se till att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att smittspridning minimeras. För ytterligare information läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, information om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 med medföljande riskbedömningsverktyg och deras information riktad till restauranger.  

 

På enkel svenska 

Det pågår spridning av ett nytt coronavirus över hela världen och sjukdomen (covid-19) sprids också där vi bor. Viruset sprids via hosta och nysningar och nära kontakt mellan människor. 
De flesta får bara lätta symtom men kan smitta ändå. Gamla och personer med till exempel hjärt- eller lungsjukdom har större risk att bli allvarligt sjuka. De som har störst risk är gamla med flera sjukdomar.

Alla länder arbetar för att inte så många ska bli sjuka på samma gång. Olika länder gör på olika sätt. I Sverige gäller detta;

Alla måste ta ansvar för att inte föra smitta vidare.

Om du har en luftvägsinfektion, det vill säga om du har feber, hosta, halsont eller snuva ska du:

 • Stanna hemma. Det ska inte komma besökare hem till dig.
 • När du känner dig frisk igen, stanna hemma två dagar till.
 • Att stanna hemma betyder att du inte ska gå till förskola, skola eller jobb. Du ska inte heller gå till affären eller delta i fritidsaktiviteter.

Detta gäller alla:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta.
 • Hosta och nysa i armvecket eller i näsduk, även när du är hemma.
 • Hälsa inte på personer på sjukhus eller äldreboenden.
 • Delta inte i fester, kalas och stora firanden. Fira högtider bara med få personer.
 • Res inte om du inte måste. Det gäller både i Sverige och utomlands.
 • Håll avstånd till andra personer, även på bussar, tåg, restauranger och affärer.

Om du är över 70 år ska du också:

 • Undvika att träffa andra människor. Du bör inte åka buss eller tåg, vara i affärer eller på andra ställen med många människor.
 • Ta hjälp av familj, vänner eller grannar för att handla.

Det är bra att vara utomhus men var inte för nära andra. Försök att hålla avstånd, minst en meter.

Översättningar av texten på enkel svenska
Arabiska
Dari
Persiska 
Somaliska
Tigrinja

 

Regional statistik
Statistik över antal bekräftade fall i Västra Götaland, antal slutenvårdade patienter och antal provtagna, med mera, går att läsa på Västra Götalandsregionens statistiksida  

Smittskydd Västra Götalands veckostatistik vecka 21
Rapporten redovisar läget för covid-19 i Västra Götalandsregionen. Rapporten är baserad på data som inkommit till Sminet till och med den 25 maj. Sminet är ett elektroniskt system som tar emot kliniska anmälningar gällande smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. 

Smittskydd Västra Götalands veckostatistik vecka 20 
Rapporten är baserad på data fram till 18 maj. 

Antal anmälda fall av covid-19 i Västra Götaland på kommunnivå. Statistiken är baserad på data fram till 14 maj.  

 

Nationell statistik
Statistik över antalet bekräftade fall i Sverige går att läsa på Folkhälsomyndighetens webbsida om covid-19-statistik 

 

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten "Håll avstånd och ta personligt ansvar"

Folkhälsomyndighetens webbsida finns information till resenärer.

Information från UD (Utrikesdepartementet) rörande reseavrådan: Läs mer om reseavrådan via denna länk. 

 

Länk för att se aktuella och tidigare presskonferenser 

Pressmeddelanden rörande covid-19:

Pressmeddelande 2020-05-20 En platå med fortsatt hög belastning på vården 

Pressmeddelande 2020-04-28 från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen: Valborgsfirandet en risk för smittspridning

Pressmeddelande 2020-03-14: Bekräftat dödsfall av covid-19 i Västra Götaland

Presskonferens 2020-03-13: Med hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström och smittskyddsläkare Peter Ulleryd

Pressmeddelande 2020-03-12: Nytt om coronavirusinfektion covid-19

Pressmeddelande 2020-03-11: Nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-10: Nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-03-09, klockan 17:15: Bekräftat fall av covid-19 på Kungälvs sjukhus

Pressmeddelande 2020-03-09, klockan 11:00: Sex nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland  

Pressmeddelande 2020-03-08: 12 nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-06: Två nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-05: Ett nytt bekräftat fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-03-04 Ytterligare två bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid 19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-03: Ytterligare tre bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-01: Ytterligare ett bekräftat fall av coronavirusinfektion(covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-02-29: Nytt bekräftat fall av coronavirusinfektion(covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-02-27: Tre nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (Covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-02-26: Bekräftat fall av coronavirusinfektion (Covid-19) i Västra Götalandsregionen

Vill du hjälpa till?

Med anledning av covid-19 är det många som vill visa sitt stöd för vården. Vi i Västra Götalandsregionen är tacksamma och ödmjuka för det stöd som visas! På denna sida finns information om vart du vänder dig med din fråga eller erbjudande.

Senast uppdaterad: 2020-04-29 08:10