Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Infektion orsakad av coronavirus (covid-19) information till allmänheten

Det finns smittspridning av coronavirusinfektion covid-19 i samhället i Västra Götaland. För de flesta är covid-19 en lindrig sjukdom. Fokus ligger på att begränsa smittspridning för att skydda de grupper som löper ökad risk att få allvarliga symtom. Det vill säga gamla och personer med allvarlig underliggande sjukdom, till exempel hjärt- och lungsjukdom.

Frågor om coronavirus covid-19?

Det är viktigt att alla personer tar ansvar för att inte föra smitta vidare. Det innebär att du ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vid symtom
Om du har symtom som kan vara covid-19 ska du isolera dig i hemmet tills symtomen gått över och ytterligare 2 dygn. Du ska alltså inte gå till förskola, skola eller jobb och inte heller till fritidsaktiviteter och affärer. Läs här för information om provtagning i Västra Götaland. 

Det är viktigt att alla tar ansvar för att smittspridningen begränsas.
Ditt ansvar är

 • att ha en god handhygien.
 • att hosta och nysa i armvecket eller i en näsduk. 
 • att endast besöka sjukvård om du är kallad som patient, har avtalat med personal eller söker akut sjukvård.
 • att du begränsar fysiska kontakter med andra människor och håller avstånd. Till exempel på restauranger, i butiker, arbetsplatser och liknande.
 • att du avstår från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, och vid högtider, med mera. 

Resor
Du får inte resa om du har symtom. 

Om du reser inom Sverige måste du fortsätta följa riktlinjerna ovan. Var noga med att följa de regler som finns på till exempel campingplatser, hotell och andra turistmål. Om du åker med allmänna färdmedel, välj i första hand att boka platsbiljett. 

Kollektivtrafik
I kollektivtrafiken bör du undvika inte nödvändiga resor särskilt i rusningstid. Välj i första hand att gå, cykla eller använd andra färdmedel än kollektivtrafik. Resenärer ska hålla avstånd och se till att det inte blir trängsel vid av- och påstigning. 

För dig som är 70 år eller äldre gäller dessutom
att du ska minimera dina kontakter med andra personer så mycket som möjligt, för att undvika smitta.
Du bör helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel samt undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker.
Det är bra att du rör på dig utomhus. Håll kontakt med dina närstående genom telefon och digitala hjälpmedel. Du kan träffa dina anhöriga utomhus om ni planerar väl och håller flera meters avstånd och inte rör samma saker, till exempel en termos. 

Vistas utomhus
Var gärna utomhus, oavsett om du är frisk eller inte. Var noga med att hålla avstånd. Det går bra att fika ihop om man håller avstånd och var och en har med sig eget fika. 

Verksamheter
Alla arrangörer, arbetsgivare, verksamhetsansvariga med flera, är skyldiga att se till att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att smittspridning minimeras. För ytterligare information läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina allmänna råd 2020-10-19 med tillägget att till de tidigare allmänna råden läggs då en möjlighet att införa lokala allmänna råd. 
Läs också gärna information om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 med medföljande riskbedömningsverktyg och deras information riktad till restauranger.  
Information finns även hos olika intresseorganisationer, till exempel Visita.

På enkel svenska 

Det pågår spridning av ett nytt coronavirus över hela världen och sjukdomen (covid-19) sprids också där vi bor. Viruset sprids via hosta och nysningar och nära kontakt mellan människor. 
De flesta får bara lätta symtom men kan smitta ändå. Gamla och personer med till exempel hjärt- eller lungsjukdom har större risk att bli allvarligt sjuka. De som har störst risk är gamla med flera sjukdomar.

Alla länder arbetar för att inte så många ska bli sjuka på samma gång. Olika länder gör på olika sätt. I Sverige gäller detta;

Alla måste ta ansvar för att inte föra smitta vidare.

Om du har en luftvägsinfektion, det vill säga om du har feber, hosta, halsont eller snuva ska du:

 • Stanna hemma. Det ska inte komma besökare hem till dig.
 • När du känner dig frisk igen, stanna hemma två dagar till.
 • Att stanna hemma betyder att du inte ska gå till förskola, skola eller jobb. Du ska inte heller gå till affären eller delta i fritidsaktiviteter.

Detta gäller alla:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta.
 • Hosta och nysa i armvecket eller i näsduk, även när du är hemma.
 • Hälsa inte på personer på sjukhus eller äldreboenden.
 • Delta inte i fester, kalas och stora firanden. Fira högtider bara med få personer.
 • Du får inte resa om du har symtom. 
 • Håll avstånd till andra personer, även på bussar, tåg, restauranger och affärer. I kollektivtrafiken bör du undvika inte nödvändiga resor, särskilt i rusningstid. 
 • Du ska följa de regler som finns på till exempel campingplatser, hotell och andra turistmål. 

Om du är över 70 år ska du också:

 • Undvika att träffa andra människor. Du bör inte åka buss eller tåg, vara i affärer eller på andra ställen med många människor.
 • Ta hjälp av familj, vänner eller grannar för att handla.

Det är bra att vara utomhus men var inte för nära andra. Försök att hålla avstånd, minst en meter.

Översättningar av texten på enkel svenska 
Arabiska 
Engelska
Dari 
Persiska
Somaliska
Tigrinja

Folkhälsomyndighetens webbsida finns information till resenärer.

Reseintyg från vårdgivare information från Folkhälsomyndigheten om vilka vårdgivare som kan utfärda reseintyg. 

Information från UD (Utrikesdepartementet) rörande reseavrådan: Läs mer om reseavrådan via denna länk. 

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten "Håll avstånd och ta personligt ansvar" 

 

 

Länk för att se tidigare presskonferenser som ägt rum 2020

Pressmeddelanden rörande covid-19:

Pressmeddelande 2020-10-15: Trängsel på arbetsplatser ökar smitta av covid-19

Pressmeddelande 2020-10-08: Smittskyddsläkaren uppmanar "Håll avstånd" 

Pressmeddelande 2020-10-01: Smittskyddsläkaren skärper tonen: "vi måste minska smittspridningen"

Pressmeddelande 2020-09-24: Ökning av antalet fall av covid-19

Pressmeddelande 2020-09-16: Låg smittspridning i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-09-03: Barn och unga provtas

Pressmeddelande 2020-08-27: Generell nedgång men covid-19 sprids fortfarande 

Pressmeddelande 2020-08-20: Fortsatt smittspridning i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-08-13: Lägesrapport VGR: Vuxna 20 till 39 år driver smittspridningen

Pressmeddelande 2020-08-11: Skolstart - råden som minskar smittspridningen

Pressmeddelande 2020-08-06: Lägesrapport VGR: Fortsatt smittspridning, särskilt bland yngre vuxna

Pressmeddelande 2020-07-30: Lägesrapport VGR: Nedåtgående trenden fortsätter men det går inte att slappna av

Pressmeddelande 2020-07-23: Lägesrapport VGR: Gemensamma ansträngningar behövs för att fortsatt hålla nere smittspridningen

Pressmeddelande 2020-07-16: Lägesrapport VGR: Gemensamt ansvar att den positiva utvecklingen fortsätter

Pressmeddelande 2020-07-09: Lägesrapport VGR: Viktigt att hindra smittspridning i sommar

Pressmeddelande 2020-07-02: Lägesrapport VGR: Pandemins belastning på vården minskar långsamt

Pressmeddelande 2020-06-25: Lägesrapport VGR - Smittskyddsläkaren uppmanar till försiktighet i sommar

Pressmeddelande 2020-06-23: Sammanställning - kartläggning av covid-19 på särskilda boenden i Västra Götaland   med tillhörande enkät 

Pressmeddelande 2020-05-20 En platå med fortsatt hög belastning på vården 

Pressmeddelande 2020-04-28 från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen: Valborgsfirandet en risk för smittspridning

Pressmeddelande 2020-03-14: Bekräftat dödsfall av covid-19 i Västra Götaland

Presskonferens 2020-03-13: Med hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström och smittskyddsläkare Peter Ulleryd

Pressmeddelande 2020-03-12: Nytt om coronavirusinfektion covid-19

Pressmeddelande 2020-03-11: Nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-10: Nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-03-09, klockan 17:15: Bekräftat fall av covid-19 på Kungälvs sjukhus

Pressmeddelande 2020-03-09, klockan 11:00: Sex nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland  

Pressmeddelande 2020-03-08: 12 nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-06: Två nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-05: Ett nytt bekräftat fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-03-04 Ytterligare två bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid 19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-03: Ytterligare tre bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-01: Ytterligare ett bekräftat fall av coronavirusinfektion(covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-02-29: Nytt bekräftat fall av coronavirusinfektion(covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-02-27: Tre nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (Covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-02-26: Bekräftat fall av coronavirusinfektion (Covid-19) i Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2020-09-28 13:40