Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Infektion orsakad av coronavirus (covid-19) information till allmänheten

Det finns smittspridning av coronavirusinfektion covid-19 i samhället i Västra Götaland. Fortfarande rör det sig om smittspridning i begränsad omfattning men antalet personer som insjuknar kommer att öka. För de flesta är covid-19 en lindrig sjukdom. Fokus ligger på att begränsa smittspridning för att skydda de grupper som löper ökad risk att få allvarliga symtom. Det vill säga gamla och personer med allvarlig underliggande sjukdom, till exempel hjärt- och lungsjukdom.

Frågor om coronavirus covid-19?

Informationsfilm om covid-19: 
Informationsfilm från Västra Götalandsregionen med smittskyddsläkare "Viktigt att veta om coronaviruset"


I det här läget är det viktigt att alla personer som har luftvägsinfektion tar ansvar för att inte föra smitta vidare.

  • Detta innebär att du ska isolera dig i hemmet tills symtomen gått över och ytterligare 2 dygn. Du ska alltså inte gå till förskola, skola eller jobb och inte heller till fritidsaktiviteter och affärer.
  • Tänk på att hosta och nysa i armvecket eller i näsduk, även hemma.

För alla, oavsett luftvägssymtom, är det viktigt

  • med god handhygien.
  • att inte hosta och nysa på ett sätt som kan sprida infektioner.
  • att undvika inte nödvändiga besök på sjukhus och kommunala boenden. Det är viktigt att följa de lokala rutiner som gäller vid besök.
  • att personer som är 70 år eller äldre rekommenderas att begränsa sina kontakter med andra personer så mycket som möjligt, för att undvika smitta. 

Vi rekommenderar att alla överväger om planerade resor är viktiga eller kan avstås, då resor inom landet kan bidra till en ökad smittspridning mellan regioner. Oavsett var man befinner sig bör man tänka på att undvika folksamlingar med nära kontakt mellan människor. Till exempel after ski eller andra inomhusaktiviteter.  

Var gärna utomhus, oavsett om du är frisk eller inte. Om du har luftvägssymtom är det viktigt att du håller minst två meters avstånd till andra människor. För att begränsa smittspridningen i samhället är det viktigt att begränsa kontakterna mellan människor i stora grupper. Smittskydd Västra Götaland anser att arrangörer av sammankomster för personer från olika delar av regionen eller landet ska överväga digitala mötesformer, att ställa in eller flytta fram arrangemanget. Det finns dessutom beslut från regeringen om begränsningar för att anordna stora sammankomster, det vill säga för fler än 50 personer. Läs Folkhälsomyndighetens text om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 med medföljande riskbedömningsverktyg. 

Det är viktigt att arbetsgivare överväger om verksamheten är sådan att det är möjligt för arbetstagare att arbeta hemifrån och om det går att planera för att fler arbetstagare ska kunna göra det framöver. Frågan om medarbetare inom Västra Götalandsregionen kan arbeta hemma, beslutas av närmaste chef efter dialog med medarbetaren. Det är viktigt att beakta arbetsmiljöaspekterna även vid hemarbete. 

Folkhälsomyndighetens webbsida finns information till resenärer.

Information från UD (Utrikesdepartementet) rörande reseavrådan: Läs mer om reseavrådan via denna länk. 

 

Pressmeddelande 2020-03-14: Bekräftat dödsfall av covid-19 i Västra Götaland

Presskonferens 2020-03-13: Med hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström och smittskyddsläkare Peter Ulleryd

Pressmeddelande 2020-03-12: Nytt om coronavirusinfektion covid-19

Pressmeddelande 2020-03-11: Nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-10: Nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-03-09, klockan 17:15: Bekräftat fall av covid-19 på Kungälvs sjukhus

Pressmeddelande 2020-03-09, klockan 11:00: Sex nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland  

Pressmeddelande 2020-03-08: 12 nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-06: Två nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-05: Ett nytt bekräftat fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-03-04 Ytterligare två bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid 19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-03: Ytterligare tre bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västra Götaland 

Pressmeddelande 2020-03-01: Ytterligare ett bekräftat fall av coronavirusinfektion(covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-02-29: Nytt bekräftat fall av coronavirusinfektion(covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-02-27: Tre nya bekräftade fall av coronavirusinfektion (Covid-19) i Västra Götaland

Pressmeddelande 2020-02-26: Bekräftat fall av coronavirusinfektion (Covid-19) i Västra Götalandsregionen

För statistik över antalet bekräftade fall i Västra Götaland hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige.

Sidan uppdateras dagligen runt kl 14:00.
Det finns ingen statistik över lindriga fall eftersom de isolerar sig själva i hemmet. 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-26 16:30